Předmět grantu: výměna dlažby ve společných prostorách domu

Grant: 40 000 Kč