Předmět grantu: oprava oken v průčelí

Grant: 240 000 Kč