Předmět grantu: oprava střechy

Grant: 1 000 000 Kč