Předmět grantu: úprava a oprava fasád

Grant: 450 000 Kč