Předmět grantu: restaurování kamenných prvků - vstupní portál

Grant: 130 000 Kč