Předmět grantu: restaurování nástěnných maleb

Grant: 220 000 Kč