Předmět grantu: restaurování nástropní dekorativní malby

Grant: 90 000 Kč