Předmět grantu: restaurátorská výmalba a restaurování nástěnných maleb v hlavní lodi kostela

Grant: 700 000 Kč