Předmět grantu: obnova fasády fary

Grant: 420 000 Kč