Předmět grantu: náhrada krovu ve shodném stavu

Grant: 760 000 Kč