Předmět grantu: havarijní oprava vnějšího pláště kaple

Grant: 1 000 000 Kč