Předmět grantu: oprava uliční fasády

Grant: 450 000 Kč