Předmět grantu: restaurování nástěnných maleb ve vestibulu schodiště v prostoru fary

Grant: 550 000 Kč