Předmět grantu: repase oken domu - jižní uliční fasády, dvorní fasády západního křídla a dvorní fasády křídla ul. Radnické schody - I. etapa

Grant: 230 000 Kč