Předmět grantu: oltářní obraz P. Brandla - setkání sv. Vojtěcha s knížetem Boleslavem u břevnovské studánky

Grant: 190 000 Kč