Předmět grantu: výměna 26 oken ve 3. patře západního křídla

Grant: 320 000 Kč