Předmět grantu: stranění havarijního stavu střechy - přístavby přilehlé k objektu č. p. 203 vč. souvisejících prací, sanace přilehlých zdí k přístavbě objektu č. p. 203 vč. souvisejících prací

Grant: 300 000 Kč