Předmět grantu: restaurování gotických opukových pilířů v přízemí severní věže

Grant: 100 000 Kč