Předmět grantu: oprava krovu a střechy Jih - etapa dokončení

Grant: 2 000 000 Kč