Předmět grantu: výměna střešní krytiny včetně oprav navazujících konstrukcí

Grant: 130 000 Kč