Předmět grantu: restaurování bronzové pamětní desky Ferdinanda Břetislava Mikovce

Grant: 36 000 Kč

Žadatel odstoupil od schválené dotace před podpisem smlouvy.