Předmět grantu: rehabilitace hlavního průčelí - boční rizality a sochy střední části

Grant: 2 000 000 Kč