Předmět grantu: pokračování opravy barokního krovu - 2. etapa - úseky C1 a C2

Grant: 700 000 Kč