Předmět grantu: restaurování bronzové busty malíře Vojtěcha Hynaise

Grant: 44 000 Kč

Žadatel odstoupil od schválené dotace před podpisem smlouvy.