Předmět grantu: restaurování vstupních vrat

Grant: 80 000 Kč