Předmět grantu: oprava krovu prelatury - výměna poškozených částí krovu a stropů, nové klempířské prvky, nová pálená krytina - VIII. etapa

Grant: 3 310 000 Kč