Předmět grantu: oprava fasády, měděné prvky včetně souvisejících prací

Grant: 600 000 Kč