Předmět grantu: havarijní oprava žlabu a klempířských prvků severní strany kostela

Grant: 200 000 Kč