Předmět grantu: oprava havarijního stavu západní fasády, včetně luxferové stěny

Grant: 200 000 Kč