Předmět grantu: restaurování stropu - nástropní kupolky a restaurování štukového stropu - 2. NP

Grant: 264 000 Kč