Předmět grantu: oprava bočních stěn fasády kostela - II. etapa

Grant: 170 000 Kč