Předmět grantu: oprava oken a zasklení na emporách kostela

Grant: 300 000 Kč