Předmět grantu: oprava staticky havarijních náhrobků

Grant: 300 000 Kč