Předmět grantu: oprava pláště kostela včetně věží, výplní otvorů, restaurování - jižní a východní strana, oprava pláště kostela včetně věží, výplní otvorů, reastaurování - severní strana

Grant: 2 200 000 Kč