Předmět grantu: restaurování 4 kamenných barokních soch Ottavia Mosta, konstrukce lešení

Grant: 250 000 Kč