Předmět grantu: oprava havarijního stavu krovu a střech východního křídla kláštera

Grant: 1 500 000 Kč