Předmět grantu: zábradlí na pavlači v 1. patře - dvorní část

Grant: 60 000 Kč