Předmět grantu: výměna oken v uliční fasádě

Grant: 850 000 Kč