Předmět grantu: oprava a restaurování makovice a kříže z vrcholu sanktusní věže

Grant: 90 000 Kč