Předmět grantu: oprava uliční fasády, výměna uličních oken, repase vstupních dveří do objektu

Grant: 300 000 Kč