Předmět grantu: oprava izolace terasy kostela

Grant: 600 000 Kč