Předmět grantu: repase oken - uliční a dvorní část

Grant: 150 000 Kč