Předmět grantu: oprava fasády

Grant: 800 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí dotace po podpisu smlouvy.