Předmět grantu: odvodnění kostela a úpravy soklu

Grant: 600 000 Kč