Předmět grantu: restaurování portálu a vrat

Grant: 200 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí dotace před podpisem smlouvy.