Předmět grantu: oprava oken a částečná výměna - 2. etapa

Grant: 750 000 Kč