Předmět grantu: výměna prejzové krytiny, klempířských a tesařských prvků na pavilonu MTZ v areálu Nemocnice MSKB

Grant: 800 000 Kč