Předmět grantu: statické zajištění a opravy havarijního stavu odvodňovacích a větracích štol a šachet

Grant: 250 000 Kč