Předmět grantu: oprava části krovu, stropu a střechy severního křídla - I. etapa, oprava části krovu, stropu a střechy severního křídla - II. etapa

Grant: 3 900 000 Kč