Předmět grantu: oprava fasády a výměna plechování, výměna oken

Grant: 1 390 000 Kč